Facebook

Hinh trang trí đẹp

09/09/2014 16:32
https://www.darkpsychedelic.ru/FV_13.html https://www.darkpsychedelic.ru/index.html

Cách lập Facebook

26/07/2014 01:13
Cách lập facebook với những hình ảnh minh họa chi tiết Bước 1: Trước tiên để lập được một tài khoản Facebook thì bạn phải có một địa chỉ email.(bạn có thể sử dụng mail yahoo nickname@yahoo.com và gmail nickname@gmail.com). Chú ý: Nếu như bạn chưa có yahoo mail và gmail thì có thể tham khảo:...